Kat. broj: HR01657
Pločica: 03-0118
Karta: 521-3-1
Duljina: 76m
Dubina: 79m
Lokacija: Perković
Općina: Šibenik
Područje: Perković