Kat. broj: 15-0425
Pločica: 03-0395
Karta: Dinara
Duljina: 186m
Dubina: 47m
Lokacija: Lastve
Općina: Kijevo
Područje: PP Dinara