Kat. broj: HR01807
Pločica: HR01807
Karta: 521-1-4
Duljina: 98m
Dubina: 53m
Lokacija: Krivodol
Općina: Unešić
Područje: Podumci