Kat. broj: 15-0157
Pločica: 03-0177
Karta: 521-4-1
Duljina: 79m
Dubina: 68m
Lokacija: Vinovo donje
Općina: Unešić
Područje: Unešić