Kat. broj: 15-0160
Pločica: 22-0005
Karta: 521-1-3
Duljina: 46m
Dubina: 82m
Lokacija: Miljevci
Općina: Drniš
Područje: Drniš