Kat. broj: 15-0209
Pločica: 15-0209
Karta: 471-4-3
Duljina: 21m
Dubina: 66m
Lokacija: Kuler
Općina: Knin
Područje: Dinara