Kat. broj: HR00250
Pločica: HR00250
Karta: 470-4-4
Duljina: 2.189m
Dubina: 73m
Lokacija: Grulovići
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje