Kat. broj: 15-0170
Pločica: 15-0170
Karta: 520-2-2
Duljina: 18m
Dubina: 85m
Lokacija: Laškovica
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje