Kat. broj: 15-0234
Pločica: 03-0020
Karta: 521-3-3
Duljina: 10m
Dubina: 78m
Lokacija: Boraja
Općina: Šibenik
Područje: Šibenik