Kat. broj: HR01867
Pločica: 03-0505
Karta: TK Konjevrate
Duljina: 83m
Dubina: 77m
Lokacija: Cigići, Pakovo selo
Općina: Drniš
Područje: Cigići