Kat. broj: HR01867
Pločica: HR01867
Karta: TK Konjevrate
Duljina: 83m
Dubina: 77m
Lokacija: Cigići, Pakovo selo
Općina: Drniš
Područje: Cigići