Kat. broj: 15-0219
Pločica: 08-0096
Karta: 521-3-2
Duljina: 70m
Dubina: 177m
Lokacija: Koprno
Općina: Unešić
Područje: Perković