Kat. broj: 15-0132
Pločica:
Karta: 521-2-2
Duljina: 848m
Dubina: 115m
Lokacija: Milaši
Općina: Civljane
Područje: Civljane