Kat. broj: 15-0320
Pločica: 03-0304
Karta: 471-4-3
Duljina: 749m
Dubina: 19m
Lokacija: Podinarje
Općina: Knin
Područje: Dinara