Kat. broj: 15-0558
Pločica: 03-0600
Karta:
Duljina: 161m
Dubina: 24m
Lokacija: Pokrovnik
Općina: Drniš
Područje: Drniš