Kat. broj:
Pločica:
Karta:
Duljina: 161m
Dubina: 24m
Lokacija: Pokrovnik
Općina: Drniš
Područje: Drniš