Kat. broj: HR01591
Pločica: 01-0076
Karta: 521-2-2
Duljina: 254m
Dubina: 5m
Lokacija: Ercegovci
Općina: Kijevo
Područje: Cetinska krajina
http://natura2000.dzzp.hr/reportpublish/reportproxy.aspx?paramSITECODE=HR2000020  

Špilje i jame zatvorene za javnost; Miniopterus schreibersii; Myotis blythii; Myotis capaccini; Myotis myotis; Rhinolophus blasii; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros