Kat. broj: 15-0211
Pločica: 01-0061
Karta: Dinara
Duljina: 105m
Dubina: 9m
Lokacija: Martinova košara
Općina: Kijevo
Područje: PP Dinara