Kat. broj: HR01866
Pločica: HR01866
Karta:
Duljina: 234m
Dubina: 48m
Lokacija: Pakovo selo
Općina: Drniš
Područje: Drniš