Kat. broj: HR01866
Pločica: 03-0510
Karta:
Duljina: 234m
Dubina: 51m
Lokacija: Pakovo selo
Općina: Drniš
Područje: Drniš