Kat. broj: 15-0105
Pločica: 15-0105
Karta: 520-4-4
Duljina: 33m
Dubina: 60m
Lokacija: Luketini
Općina: Primošten
Područje: Primošten