Kat. broj: HR03497
Pločica: 03-0077
Karta: 520-4-4
Duljina: 33m
Dubina: 60m
Lokacija: Luketini
Općina: Primošten
Područje: Primošten