Poziv za skupštinu Kluba 7. 4. 2022.

Izvanredna sjednica skupštine HPK Sv. Mihovil će se održati u prostorijama Kluba, Prilaz tvornici 33, Šibenik, dana 7. travnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati. 

Poštovane članice i članovi Kluba,
temeljem članka 23. Statuta Kluba i odluke UO Kluba od 23. 3. 2022. godine,
sazivam Izvanrednu sjednicu skupštine HPK Sv. Mihovil koja će se održati u prostorijama Kluba, Prilaz tvornici 33, Šibenik, dana 7. travnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati. 

Za Skupštinu predlažem slijedeći Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
  2. Izvješće verifikacijske komisije
  3. Usvajanje dnevnog reda
  4. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta HPK Sv. Mihovil
  5. Usvajanje Pravilnika Suda časti HPK Sv. Mihovil
  6. Usvajanje Pravilnika Vodičke sekcije HPK Sv. Mihovil
  7. Usvajanje Pravilnika Podružnice Rogoznica HPK Sv. Mihovil
  8. Razno

 

Vaš predsjednik

Mate Protega, v.r. 

  30.03.2022, 07:34

  Mate Protega

 

FOTOGALERIJA

Crna Gora 2017

  26 fotografija

 

FOTOGALERIJA

KG DP 33.480 m

  39 fotografija