Poziv - Redovna godišnja Skupština HPK Sv. Mihovil 1. 12. 2022. , četvrtak u 18.30 sati

Redovna godišnja Skupština HPK Sv. Mihovil će se održati u prostorijama Kluba u četvrtak 1. prosinca 2022. godine s početkom u 18,30 sati.

Poštovane članice i članovi Kluba,

ovim putem Vas obavještavam i pozivam na redovnu godišnju Skupštinu HPK Sv. Mihovil koja će se održati u prostorijama Kluba u četvrtak 1. prosinca 2022. godine s početkom u 18,30 sati.

Skupština je sazvana temeljem članka 25. Statuta Kluba, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1.   Otvaranje i izbor radnih tijela Skupštine HPK-a (verifikacijska komisija, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)

2.   Verifikacija predstavnika u Skupštini HPK-a (redovni punoljetni članovi HPK-a s plaćenom članarinom HPK za 2022. godinu)

3.   Programsko izvješće o radu HPK-a za 2022. godinu

4.   Financijsko izvješće HPK-a za 2022. godinu

5.   Izvješće Nadzornog odbora HPK-a za 2022. godinu

6.   Izvješće Suda časti HPK-a za 2022. godinu

7.   Financijski plan HPK-a za 2023. godinu

8.   Plan rada HPK-a za 2023. godinu

9.   Razno

 

Predsjednik Kluba:

Mate Protega v.r.


  15.11.2022, 07:54

  UO HPK Sv. Mihovil

 

FOTOGALERIJA

Crna Gora 2017

  26 fotografija

 

FOTOGALERIJA

KG DP 33.480 m

  39 fotografija