+385 98 167 7859   •     hpk.sveti.mihovil@hps.hr

Pokazno-terenska vježba zaštite i spašavanja


  09.03.2014, 18:42   •     Teo Barišić

 

Sudjelovanje brojnih Mihovilaca u vježbi

 

 

Sa službenih stranica Šibensko-kninske županije

Uoči Dana civilne zaštite u RH na šibenskoj rivi održana je pokazno – terenska vježba zaštite i spašavanja "Šibenik 2014.", uz prikaz rada operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Vježbom su prezentirane sposobnosti redovnih snaga zaštite i spašavanja u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i zaštiti okoliša u slučaju tehničko - tehnološke nesreće u luci. Vježbom je prikazano  gašenje požara na benzinskoj postaji, onečišćenje mora, požar na brodu i spašavanje unesrećenih s broda.

Cilj i zadaća vježbe je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti (znanja i vještina), operativnih snaga, prvenstveno gotovih snaga zaštite i spašavanja, te drugih sudionika koji se mogu uključiti u sustav zaštite i spašavanja s područja grad Šibenika, Šibensko-kninske županije i državnog nivoa.

Tijekom dana, duž šibenske rive, mogla se razgledati izložba opreme i sredstava koja se koristi u sustavu zaštite i spašavanja. Tako  su JVP Šibenik, JVP Vodice i DVIP Šibenik predstavili opremu i sredstva koja se koriste u vatrogasnim intervencijama, PU Šibensko-kninska predstavila je policijsku opremu, DUSZ-DIP Split opremu i edukativne letke, a Hitna medicinska pomoć opremu i sredstva.

Održane su edukativne radionice, HGSS organizirala  je radionicu "Traganje i spašavanje sa potražnim psima", PU Šibensko-kninska pokaznu radionicu "Prikaz borilačkih vještina", a Crveni križ radionicu "Kodovi sigurnosti na vodi" i "Prva pomoć".

Pored vatrogasaca, policije, hitne pomoći, Crvenog križa, HGSS, DUZS, Lučke kapetanije i Jadrolinije u pokazno-terenskoj vježbi sudjelovali su članovi Stožera zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije i članovi Zapovjedništva civilne zaštite Šibensko-kninske županije.

Osim brojnih Mihovilaca, članova HGSS Stanice Šibenik, u vježbi su sudjelovali i drugi članovi HPK Sveti Mihovil koji su ovom prilikom glumili ozlijeđene i šokirane putnike broda u plamenu.

 https://www.google.hr/search?q=vje%C5%BEba+%C5%A1ibenik+2014&rlz=1C2CHNU_enHR356&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eXYZU7WMGuK7ygP26YH4Ag&ved=0CDAQsAQ

 

 
0
KOMENTARI:


 


HPK Sv. Mihovil, Šibenik   •   Bana Josipa Jelačića 28, 22000 Šibenik   •   OIB: 91280208813   •   IBAN: HR3623900011199001673 Hrvatska poštanska banka d.d.   •   TEL: +385 98 167 7859   •   E-mail: hpk.sveti.mihovil@hps.hr

Izrada i dizajn: MEDIAN kreativna rješenja