+385 98 167 7859   •     hpk.sveti.mihovil@hps.hr

Održana redovna godišnja Skupština Kluba


  25.02.2021, 08:00   •     UO HPK Sveti Mihovil

 

U skladu s važećim epidemiološkim mjerama održana je redovna godišnja Skupština Kluba u elektronskom obliku.

 

 

Svi članovi Skupštine materijale su dobili na e-mail te su putem elektronskog obrasca obavili glasanje po pojedinim točkama dnevnog reda. Od 234 člana Kluba u 2020. godini 33 člana spadaju u kategoriju Aktivni članovi te čine Skupštinu Kluba. Verifikacijska komisija je utvrdila da su svi članovi koji su glasali bili s pravom glasa te je postignut kvorum a odluke pravovaljano donesene.

Tijekom sedam dana glasanja rezultati su slijedeći:

  • Sa 32 člana za i 1 protiv prihvaćen je prijedloga odluke o izboru radnih tijela Skupštine
  • Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog o verifikaciji predstavnika u Skupštini HPK Sveti Mihovil
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je usvojeno predloženo Programsko izvješće o radu HPK-a u 2020. godini
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je Usvojeno predloženo Financijsko izvješće HPK-a za 2020. godinu
  • Jednoglasno je Usvojeno predloženo izvješće Nadzornog odbora HPK-a za 2020. godinu
  • Sa 28 članova za, dva protiv i 3 suzdržana je usvojeno Izvješće Suda časti HPK-a za 2020.
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je Usvojen Pravilnik o Speleološkom odsjeku HPK Sveti Mihovil
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je Usvojen predloženi Financijski plan HPK Sveti Mihovil za 2021. godinu
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je usvojen Plan rada HPK-a za 2021. godinu.

 

 
0
KOMENTARI:


 


HPK Sv. Mihovil, Šibenik   •   Bana Josipa Jelačića 28, 22000 Šibenik   •   OIB: 91280208813   •   IBAN: HR3623900011199001673 Hrvatska poštanska banka d.d.   •   TEL: +385 98 167 7859   •   E-mail: hpk.sveti.mihovil@hps.hr

Izrada i dizajn: MEDIAN kreativna rješenja