Održana redovna godišnja Skupština Kluba za 2021. godinu

Održana redovna godišnja Skupština Kluba za 2021. godinu

U skladu s važećim epidemiološkim mjerama održana je redovna godišnja Skupština Kluba u elektroničkom obliku.

Svi članovi Skupštine materijale su dobili na osobni e-mail te su putem elektroničkog obrasca obavili glasanje po pojedinim točkama dnevnog reda.

Od 243 člana Kluba u 2021. godini 39 članova su u kategoriji Aktivni članovi te čine Skupštinu Kluba. Verifikacijska komisija je utvrdila da su svi članovi koji su glasali bili s pravom glasa te je postignut kvorum a odluke pravovaljano donesene.

Tijekom sedam dana glasanja rezultati su slijedeći:

  • Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
  • Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog o verifikaciji predstavnika u Skupštini HPK Sveti Mihovil
  • Sa 38 glasova za i jednim suzdržanim je usvojeno predloženo Programsko izvješće o radu HPK-a u 2021. godini
  • Sa 38 glasova za i jednim suzdržanim je usvojeno predloženo Financijsko izvješće HPK-a za 2021. godinu
  • Sa 38 glasova za i jednim suzdržanim je usvojeno predloženo izvješće Nadzornog odbora HPK-a za 2021. godinu
  • Sa 37 glasova za i 2 suzdržana je usvojeno predloženo izvješće Suda časti HPK-a za 2021.
  • Sa 38 glasova za i jednim suzdržanim je usvojen predloženi Financijski plan HPK Sveti Mihovil za 2022. godinu
  • Sa 38 glasova za i jednim suzdržanim je usvojen Plan rada HPK-a za 2022. godinu.

  10.01.2022, 12:14

  UO HPK Sv. Mihovil