Jama Banov dolac u Viljcima - Ljubitovica 6.2.2022.

A na izlazu iz jame nas čeka ekipa fantastičnih mještana, koji su mi prije pokazali jamu, ujutro nam autom dopremili opremu do nje i na kraju nam napekli mesa i pripremili kraljevsku večeru 🤩🥰.
Nakon najave da će nas u istraživanje ići samo 3 na čelu s Hrvojem, ekipi se u zadnji čas pridružuje još 3, pa nas ipak ide solidna ekipa : Hrvoje, Jure, Mario, Jelena, naš novi član Jan i ja.
Ulaznu vertikalu postavlja Jure, koji se zatim odmah vraća jer mora otići ranije. Ulazna vertikala sa poširokog otvora silazi 10-tak m uz stijenu, a zatim dobrih 20-tak m prevjesa. Na ulaznoj vertikali Jure je našao jedan stari fiks, pa je tu netko očito prije ulazio, ali jama nema pločice, a koliko nam je poznato ni nacrta. Dvorana do koje smo sišli je pokrivena strmim siparom - po kazivanju mještana tu su nekad pastiri zarušili obližnji suhozid. Inače, jama je jedna od čišćih, u njoj je tek nekoliko komada plastičnog otpada (2 kante, 2 šlape, 1 vreća - koliko sam uspila izbrojiti) i nešto željezarije - opet, kako kažu domaći, to je vjerovatno zato jer je na privatnoj parceli.
U dnu dvorane uski okomiti kanal nudi perspektivu za dalje, pa se Hrvoje provlači i postavlja, a Mario i ja idemo za njim. Sišli smo još 30-tak m do kružnog kanala sa muljevitim dnom, od koga dalje u dubinu vodi uski kanalić promjera oko 30 cm, neperspektivan za dalje napredovanje. Na povratku Hrvoje crta, ja sam mu mjerna točka, a Mario rasprema.
A na izlazu iz jame nas čeka ekipa fantastičnih mještana, koji su mi prije pokazali jamu, ujutro nam autom dopremili opremu do nje i na kraju nam napekli mesa i pripremili kraljevsku večeru 🤩🥰.
Ovim putem posebno zahvaljujemo na kraljevskom tretmanu 🤩, ekipa baš se bilo divno družiti s vama 🥰, doći ćemo mi u istraživanje opet 😀🙃😀.

  09.02.2022, 06:58

  Marica Berić foto: Mario Jandrić, Marica Berić

 

FOTOGALERIJA

Crna Gora 2017

  26 fotografija

 

FOTOGALERIJA

KG DP 33.480 m

  39 fotografija